Voorwaarden

Voorwaarden:

 • De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben. De Musketiers zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan of door de hond.
  Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op de eigenaar van de hond verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten (of de aansprakelijkheid) tussen de eigenaren van de honden verdeeld.
 • De eigenaar van de hond zorgt voor de jaarlijkse inentingen. Daarnaast is inenten tegen kennelhoest aan te raden.
 • De eigenaar van de hond zorgt ervoor dat de hond behandeld wordt als de hond vlooien, teken of wormen heeft.
 • De eigenaar van de hond dient door te geven aan Uitlaatservice De Musketiers wanneer hun hond ziek is of pas ziek geweest is.
 • De eigenaar van de hond dient er zorg voor te dragen dat er thuis een handdoek aanwezig is voor als de hond nat is.
 • De eigenaar van de hond zorgt ervoor dat de hond op de afgesproken plaats aanwezig is. Indien De Musketiers tevergeefs komen voorrijden, wordt de wandeling toch afgetekend.
 • De eigenaar dient een afzegging,  2 dagen van tevoren. Indien dit niet gebeurt dan wordt de wandeling toch afgetekend. Vb uw hond gaat op woensdag mee dan dient u maandag uiterlijk af te melden.
 • De strippenkaart is 6 maanden geldig, persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Bij herhaaldelijke wanbetaling zullen De Musketiers de overeenkomst ontbinden.
 • Bij het stop zetten van de uitlaat zullen we eerst de kaart opmaken of dit moet door omstandigheden niet mogelijk zijn, denk aan overlijden of ziekte.
 • De Musketiers verplichten zich zorgvuldig te handelen met betrekking tot de veiligheid en het welbevinden van de hond(en).
 • De Musketiers behouden zich het recht voor om bij extreem weer de wandeling te laten vervallen of te verzetten naar een vroeger of later tijdstip.
 • Eventuele bedrijfssluiting tijdens de zomervakantie wordt tijdig aan u kenbaar gemaakt. In ieder geval minimaal 2 maanden van tevoren. Eventuele overige vakantiesluitingen staan op de website vermeld. Tijdens de nationale feestdagen zijn we gesloten.
 • De Musketiers zijn niet aansprakelijk voor schade of inbraak in de woning.
 • Bij noodzakelijk directe medische zorg wordt eerst contact met de eigenaar opgenomen. Wanneer deze niet bereikbaar is, brengen we de hond naar Dierenkliniek Tussen Mark en Amer en laten we het aan het oordeel van de dierenarts over welke medische zorg nodig is. Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond.
 • De hond moet sociaal vaardig zijn in de omgang met andere honden en mensen.
 • Indien de hond herhaaldelijk onacceptabel gedrag vertoont, behouden De Musketiers zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden.
 • Teven mogen, vanaf het moment van loopsheid, gedurende de loopsheid (ongeveer 3 weken) niet mee.
 • De Musketiers behouden zich het recht om de hond (tijdelijk) niet mee te nemen met de groep indien blijkt dat de hond een besmettelijke ziekte heeft.
 • De Musketiers behouden zich het recht om de voorwaarden aan te passen wanneer zij dit nodig achten zonder opgaaf van reden. Hiervan wordt u wel in kennis gesteld.